Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40

P.O.BOX 263
974 01 Banská Bystrica

 

IČO: 30232295

IČ DPH: SK2021109211

tel. č.: +421 48 446 7111
ff.sekretariat@umb.sk
Vyhľadávanie zamestnancov

 

  • Filozofická fakulta
    Univerzita Mateja Bela
    Tajovského 40
    974 01 Banská Bystrica