Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná vedecká konferencia "6th Storytelling Revisited. Narrating Within Cultural Industries: Platforms, Stories and Narratives"

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 22.-23. novembra 2023 organizovala VI. medzinárodnú konferenciu: „Prehodnotené rozprávanie príbehov: rozprávanie v rámci kultúrnych odvetví: platformy, príbehy a príbehy“.Konferencia sa konala sa v formátoch Face-to-face a Online.

Cieľom tejto konferencie bolo poskytnúť fórum pre výskumníkov na podporu analýzy rozprávania vo vzťahu ku kultúrnemu priemyslu s osobitným dôrazom na platformy, príbehy a hlavných aktérov v naratívnom procese. Organizačný výbor konferencie bol zložený z niekoľkých výskumných skupín naprieč UVic-UCC, t. j. Fakultou pedagogiky, prekladateľstva, športu a psychológie a Fakultou podnikových a komunikačných štúdií a Fakultou zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Toto akademické stretnutie sa venovalo štúdiu vzťahu medzi platformami, obsahom a naratívmi, pričom sa zameralo na štyri hlavné oblasti: 1) platformizácia kultúrnej produkcie a jej vplyv na kreativitu a naratívy; 2) rozprávanie príbehov a digitálni ovplyvňovatelia: vznikajúce modely rozprávania na sociálnych médiách; 3) sila zvuku: Trendy v audio rozprávaní; 4) rodový, rozmanitý a sociálny pohľad na audiovizuálne naratívy.

Dr. Svitlana Shekhavtsova (Univerzita Mateja Bela) predniesla správu na tému: „Medzikultúrna kompetencia: od rozprávania príbehov k ochrane ukrajinského dedičstva“. Správa bola vypracovaná v rámci grantového projektu „Funded by the EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia under the project No. 09I03-03-V01-00148.” Cieľom prezentácie bolo zhromaždiť dokumentujúce rozprávanie o kultúrnej adaptácii Ukrajincov v hostiteľskej kultúre, pri zachovaní ukrajinskej identity a dedičstva. Vysídlenie a vojna spôsobili celý rad problémov a ťažkostí, po ktorých nasledovali negatívne dopady na duševné zdravie dospelých a detí. Zvyčajne sa prejavujú tak, že rodičia si u detí často všímajú emocionálne zmeny a zmeny správania. Fyzický vývoj detí je obzvlášť dôležitý, ale emocionálne a kognitívne schopnosti detí sú nevyhnutné pre úspešnú sociálnu adaptáciu v hostiteľskej krajine. Kľúčovými výstupmi príspevku budú praktické odporúčania, ako efektívne rozvíjať medzikultúrnu kompetenciu Ukrajincov, čo podporí rýchlu adaptáciu emigrantov do európskej spoločnosti a stimuluje schopnosť zachovať kultúrne dedičstvo Ukrajincov.

Na konferencii bola možnosťou vytvorenia nových kontaktov. Materiály konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku

 

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry