Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rehole a kláštory v stredoveku

Zborník z vedeckej konferencie vydaný vo forme učebnice pojednáva o dejinách stredovekého mníšstva, o vývojových etapách jednotlivých rehôl a ich zmysle a poslaní v minulosti. Obsahuje príspevky od desiatich autorov. Úmyslom editorov je pripraviť druhé doplnené vydanie. Obsah nájdete tu.

 

 


Rehole a kláštory v stredoveku. Eds. Rastislav Kožiak – Vincent Múcska. Banská Bystrica – Bratislava: Chronos, 2002. 211 s. ISBN 80-89027-05-9Obsah:  Content:  Inhalt:


Predslov (p. 5-6)

Pavol HAVIERNIK: Počiatky mníšstva, byzantský monasticizmus (p. 7-30)

Rastislav KOŽIAK: Špecifické črty vývoja kresťanstva a monasticizmu v Írsku v ranom stredoveku (p. 31-48)

Vincent MÚCSKA: Rád benediktínov a jeho vývoj v stredoveku (p. 49-74)

Michal SLIVKA: Kresťanské pustovnícke hnutie (p. 75-84)

Denisa VALACHOVÁ: Rehoľa cistercitov v stredoveku (p. 85-112)

Henrieta LÁSZLÓOVÁ: Premonštráti a ich vývoj v stredoveku (p. 113-132)

Igor GRAUS: K problematike formovania "nového rytierstva" ako špecifickej formy monasticizmu v období európskeho vrcholného stredoveku (p. 133-148)

Gabriel Peter HUNČAGA: Vznik, vývoj a význam dominikánov v kontexte vývoja stredovekého rehoľného života v Európe (p. 149-170)

Marián R. ZEMENE: Vývojové tendencie františkánskej rehoľnej rodiny od stredoveku do súčasnosti (p. 171-186)

Ivan CHALUPECKÝ: Spoločnosť Ježišova a jej podiel na katolíckej reforme (p.187-194)

Obrazová príloha (p. 197-210)

Autori (p. 211)