Štipendijná komisia

Predsedníčka:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Lýdia Šmahelová - Ekonomické oddelenie