Štipendijná komisia

Predseda:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. - prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Branislava Golianová - Ekonomické oddelenie