Študijné programy

Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva pripravuje v 3-ročnom bakalárskom štúdiu a nadväzujúcom 2-ročnom magisterskom štúdiu učiteľov anglického jazyka a literatúry pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom.

Bakalárske študijné programy
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný odbor 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov)

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a kultúra  - medziodborové štúdium
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a kultúra - jednopredmetové externé štúdium
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi - medzifakultné štúdium NÓVÉ
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)
Odporúčaný študijný plán

Magisterské študijné programy
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný odbor 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov)

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a kultúra - jednopredmetové externé štúdium
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)