Laktátomery

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie CERA-CHECK 3v1 GHL meria presne a rýchlo hladinu cukru, hemoglobínu a laktátu v krvi. Na meranie stačí kvapka krvi o objeme 0,5-1 ul (mikroliter) v čase 5-10 sekúnd. Testovacie prúžky (CERA-CHEK ™ 3v1 GHL) sú určené na diagnostické použitie in vitro. Prúžky sú plastové a sú vybavené hygienickým držiakom, aby sa zabránilo prenosu infekcie. Na vyhodnocovanie sa používa elektrochemická metóda.

Lactate Plus Meter - Laktát Plus je kompaktné, ručné testovacie zariadenie určené pre kvantitatívne meranie laktátu v krvi. Využitie testovacích prúžkov, laktát Plus môže byť použitý športovej medicíne, odborníkmi vyhodnotiť fyzickú výkonnosť a stanoviť optimálne tréningové režimy pre športovcov. Laktát Plus meria krvný laktát v 13 sekundách z veľmi malej kvapky krvi. To má za následok v podstate bezbolestný, ale rýchly a presný test na zistenie hladiny laktátu.

Využitie:

Tento unikátny prístroj umožňuje najmä výkonnostným športovcom, napr. bežcom a cyklistom, používať na riadenie tréningu i meranie laktátu. Občasné zmeranie hladiny laktátu však nie je na škodu ani rekreačným športovcom a zníži riziko ich preťaženia na minimum. V praxi ide najmä o optimálne zaťaženie svalov. Na základe znalosti fyziologickej odozvy organizmu na zaťaženie, resp. jeho zakyslenie pri rastúcej intenzite tréningu (vo svaloch sa vytvára kyselina mliečna), si môžu otestovať ako výkonnosť, tak skontrolovať správnosť vlastných tréningových zón, ktoré sa s rastúcou výkonnosťou menia.
Pomocou laktátovej krivky sa kontroluje najmä úroveň aeróbneho a anaeróbneho prahu reakcie nášho organizmu pri vyššom zaťažení. Pretože pulzová frekvencia sa v anaeróbnej oblasti nezvyšuje priamo úmerne prebiehajúcemu zaťaženiu, je pre riadenie tréningu v týchto zónach spoľahlivejšie použiť znalosť individuálneho vzťahu koncentrácie laktátu a rýchlosti pohybu tj. podávaného výkonu.

Prečo je dobré vytváranie laktátovej krivky:

Cieľom testu je určenie metabolických zón a stanovenie anaeróbneho prahu. Postupne zaťažujeme organizmus a pri každom stupni zaťaženia odoberieme krvnú vzorku pre stanovenie aktuálnej koncentrácie laktátu. Graf, ktorý vznikne vzťahom rýchlosti pohybu, resp. podávaného výkonu ku koncentrácii laktátu, sa nazýva laktátová krivka.

Poznámka:

Zariadenie umožňuje meranie troch parametrov  v rámci jedného odberu (laktát, glukóza, hemoglobín)

Odber je realizovaný z kapilárnej krvi

Výrobca:

EKF Diagnostic (Veľká Británia)

www.h-p-cosmos.com