Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácia o bezhotovostnej úhrade poplatkov

Uhrádzanie akýchkoľvek poplatkov spojených so štúdiom žiadame výlučne bezhotovostným prevodom.

Doklad o zrealizovanej platbe zašlite spolu so žiadosťou o vydanie dokumentu e-mailom príslušnej referentke študijného oddelenia.

Žiadosť nemusia podávať aktuálni študenti, ktorí žiadajú výpis hodnotení z AiS2. V tomto prípade stačí uhradiť poplatok a dostaviť sa na študijné oddelenie - referentka urobí výpis z AiS2 aktuálnym študentom na počkanie.

 

Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32,

810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

Variabilný symbol:

viď. tabuľka nižšie = zoznam variabilných symbolov

Špecifický symbol:

ID študenta

Poznámka:

 meno a priezvisko študenta

Úhrada poplatku z tretích krajín

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SUBASKBXXXX

Variabilný symbol:

 viď. tabuľka nižšie = zoznam variabilných symbolov

Špecifický symbol:

ID študenta

 

Zoznam variabilných symbolov pre FF UMB:

DRUH PLATBY

STUPEŇ VŠ

VARIABILNÝ SYMBOL

Poplatok za úkony rigorózneho konania

 

3042

Poplatok za úkony rigorózneho konania - vydanie diplomu

 

3052

Poplatok za vydanie dokladov o štúdiu a duplikátov

Bc.

3061

 

Mgr.

3062

 

PhD.

3063

Poplatok za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia

Bc.

3241

 

Mgr.

3242

 

PhD.

3243

 

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov:

 

a) výpis výsledkov štúdia z AiS2 v priebehu štúdia v slovenskom jazyku 10 €

b) výpis výsledkov štúdia z AiS2 za celú dobu štúdia v slovenskom jazyku 15 €

c) výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v cudzom jazyku

- 1. normostrana 20 €

- 2. a každá ďalšia normostrana 10 €

d) výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v cudzom jazyku

- 1. normostrana 25 €

- 2. a každá ďalšia normostrana 12 €

e) kompletný výpis výsledkov štúdia absolventa v cudzom jazyku, ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie 100 €

f) kompletný výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku, ak je potrebné archívne vyhľadávanie

- bakalárske alebo magisterské štúdium 20 €

- spojené magisterské štúdium 35 €

g) iné potvrdenia súvisiace so štúdiom: (napr. informačný list k predmetu) 3,50 € / 1 strana

 

 

Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a za vydanie ich duplikátov:

 

a) duplikát diplomu v slovenskom jazyku 17 €

b) duplikát diplomu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku 17 €

c) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom jazyku 17 €

d) duplikát dodatku k diplomu v slovenskom jazyku 24 €

e) duplikát dodatku k diplomu v anglickom jazyku 34 €

f) duplikát dodatku k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku 34 €

g) vydanie diplomu po absolvovaní rigorózneho konania 50 €