Filozofické štúdiá - medzinárodný študijný program 2. stupeň

Katedra filozofie FF UMB v spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach (WNS UŚ) ponúka spoločný magisterský študijný program Filozofické štúdiá. Program ponúka študentom jedinečnú možnosť študovať v troch krajinách na troch filozofických pracoviskách a získať tak to najlepšie, čo dané univerzity a krajiny ponúkajú.

Študijný program je zostavený z vybraných predmetov ponúkaných jednotlivými pracoviskami tak, aby pri jedinečnej profilácii umožnil študentom čo najširšie možnosti výberu podľa vlastných preferencií. Predmety korešpondujú s vedecko-výskumnou činnosťou zúčastnených pracovísk a akcentujú národné filozofické tradície. Viac o predmetoch nájdete v prílohe tejto stránky.

Pridanou hodnotou je možnosť študovať filozofiu v medzinárodnom kontexte. Absolventi štúdia rozumie národným kontextom vybraných filozofických tém či problémov a dokáže ich kriticky konfrontovať s medzinárodným stavom výskumu. Súčasne absolventi získajú kontakty na kolegov - budúcich odborníkov z regiónu, rozvinú svoje jazykové znalosti a získajú lepšie možnosti uplatnenia na spoločnom trhu práce.

O štúdium sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho študijného odboru filozofia a príbuzných študijných odborov, ktorí chcú prehĺbiť svoju špecializáciu v odbore filozofia.

V prípade záujmu o medzinárodný študijný program Filozofické štúdiá kontaktujte vedúceho katedry na: milos.taliga@umb.sk

Informácie o novom medzinárodnom študijnom programe Filozofické štúdiá odzneli na rádiu Regina v piatok 8. 2. 2019. link nižšie