Myotest PRO

Charakteristika zariadenia:

Myotest je bezdrôtové ručné diagnostické zariadenie, ktoré využíva trojrozmernú akcelerometriu na určenie výkonu, sily a informácie o rýchlosti realizovaných pohybov. Myotest poskytuje potrebné informácie pre dosiahnutie požadovaných výsledkov v tréningu efektívnym a časovo úsporným spôsobom.

Využitie:

MYOTEST PRO je zariadenie určené na diagnostiku viacerých rýchlostno-silových a silových komponentov (explozívna - výbušná sila, dynamická sila, maximálna sila) horných a dolných končatín.

Prečo je potrebné diagnostikovať rýchlostno-silové komponenty:

Rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti sú limitujúcimi faktormi takmer vo všetkých športoch.

Poznámka:

V programe zariadenia je 9 preddefinovaných testov

Informácie o testoch (kliknúť tu)

Výrobca:

Myotest SA (Švajčiarsko)

www.myotest.com