Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium 2024/2025

FF UMB v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje rozširujúce štúdium pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním v študijných programoch, ktoré má akreditované ako študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušných študijných odboroch. Rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vyučovaním ďalších aprobačných predmetov a v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ.

 

E-prihláška na rozširujúce štúdium (na vyplnenie)

(je potrebné nastaviť stupeň štúdia = Iné štúdium (stupeň N))

Uloženú e-prihlášku je potrebné vytlačiť zo systému, podpísať a s povinnými prílohami zaslať na nižšie uvedené adresy.

 

Prílohy k prihláške:

- životopis

- úradne overená kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z Mgr. štúdia (absolventi UMB nemusia overovať doklady)

- osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti (v prípade, že nebolo ukončené pedagogické štúdium)

 

 Vytlačené e-prihlášky posielajte v papierovej forme poštou na adresu: 

  IPV Žilina, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina (Hi, FOn, Sj)

  Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, P.O.BOX 236, 974 01  Banská Bystrica  (Aj-BB)

 

Ponuka štúdia na akademický rok 2024/2025

 

študijný program - miesto realizácie 

forma štúdia

dĺžka štúdia

počet na prijatie

Variabilný symbol

školné za semester

učiteľstvo histórie - IPV Žilina

E 24 mes. 15 0824 550 €

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky - IPV Žilina

E 24 mes. 20 2024 550 €

učiteľstvo slovenského jazyka

a literatúry - IPV Žilina

E  24 mes. 20 0624 600 €

učiteľstvo anglického jazyka

a literatúry - FF UMB Banská Bystrica

E 24 mes. 20

3024

660 €

 

Úhradu poplatku pre zimný semester 2024/2025 rozširujúceho štúdia, prosím realizovať na IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0009 5769 do 22. septembra 2024, uviesť variabilný symbol (viď. tabuľka) a do poznámky meno a priezvisko študenta rozširujúceho štúdia. Potvrdenie o úhrade prosím priniesť na zápis.

 

Podávanie prihlášok:          

do 30. júna 2024                     

Predpoklady na prijatie na rozširujúce štúdium:

splnenie kvalifikačného predpokladu podľa § 10 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

alebo získanie kvalifikačného predpokladu podľa § 43 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienky prijatia na rozširujúce štúdium:

  • podanie prihlášky do stanoveného termínu
  • bez prijímacích skúšok

Informácie o štúdiu:

 Kontakt na IPV Žilina:

 Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

 

 Kontakt na FF UMB: 

  Filozofická fakulta UMB
  Mgr. Erika Paulenková
  Tajovského 40
  P.O.BOX 263
  974 01  Banská Bystrica
 
  Telefónne číslo: 048 446 7475

  e-mail: erika.paulenkova@umb.sk