Biosen C-Line

Charakteristika zariadenia:

Biosen je analyzátor hladiny krvnej glukózy alebo krvného laktátu s veľmi vysokou spoľahlivosťou, nízkou náročnosťou na údržbu a veľkou pamäťou pre ukladanie výsledkov. Zároveň je jeho výhodou nízka cena v prepočte na jedno vyšetrenie.

Využitie:

Biosen funguje na princípe enzymatickej-amperometrickej metódy s využitím senzorového čipu s vysokou životnosťou, kedy na vyšetrenie stačí už 20 μl krvi, plazmy alebo séra. Zariadenie dokáže zobraziť až 120 výsledkov za hodinu, výsledok dokáže vyhodnotiť už v rozpätí 20-45 sekúnd. Výhodou je aj  široké rozpätie pre diagnostiku glukózy a krvného laktátu a to 0,5-50 mmol.l-1 u glukózy a 0,5-40 mmol.l-1 pri laktáte.

Prečo je potrebné diagnostikovať hladiny krvnej glukózy a krvného laktátu:

Krvnú glukózu je nesmierne dôležité neustále monitorovať u ľudí trpiacich cukrovkou, krvný laktát sa zisťuje u športovcov najmä na zistenie energetického krytia pri zaťažení, schopnosti zotaviť sa po zaťažení a prevencie pri preťažení či pretrénovaní organizmu.

Poznámka:

Dlhá životnosť čipu: Glukóza (60 dní/ 7500 testovaní), Laktát (50 dní/6000 testovaní)

Nutnosť uchovávania čipu v chlade

Možnosť pripojenia k PC, tlačiarni

Výrobca:

EKF Diagnostic (Veľká Británia)

www.ekfdiagnostics.com