Dekanát

Tajomníčka

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423, 0915 349 329
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Dekanský a tajomnícky sekretariát

Katarína Brišová

Katarína Brišová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7422
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F022

Personálne oddelenie

Ing. Kamila Sklenková

Ing. Kamila Sklenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7446
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 016

Referát ochrany osobných údajov a registratúrne stredisko

PhDr. Mária Srnková

PhDr. Mária Srnková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7416
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 25

Referát  medzinárodnej spolupráce

 

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7414, 048 446 6728
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
Tajovského 40

Referát edičnej činnosti

 

Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0915 829 051
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 115

Referát  zahraničného študentstva

Mgr. Maryna Saltan

Mgr. Maryna Saltan

Telefónne číslo:
048 446 7409
Kancelária:
č. 9

Referát projektov a vedeckovýskumnej  činnosti

Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7413
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 24

Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasová

Referentka, Koordinátorka zverejňovania oznamov na webovej stránke a sociálnych sieťach

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017

Referát  podnikateľskej činnosti

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Monika Kmeťová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7417
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 017

Ekonomické oddelenie

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Lýdia Šmahelová

Lýdia Šmahelová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7418
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Erika Murínová

Erika Murínová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7476
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009

Mgr.Zdenka Stachová

Mgr.Zdenka Stachová

Referentka

Telefónne číslo:
048/446 7450
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

Referát správy majetku

Dagmar Šúrová

Dagmar Šúrová

Vedúca útvaru prevádzky

Telefónne číslo:
048 446 5175
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 005

Oddelenie informačných a komunikačných technológií


Požiadavky týkajúce sa systému AIS adresujte, prosím, fakultnej administrátorke AIS Mgr. Barbore Podobovej.

Ján Podsklan

Ján Podsklan

Vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7474
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Patrik Dianiška

Patrik Dianiška

Referent

Telefónne číslo:
048 446 7471, 0915 952 332
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Mgr. Mojmír Lehocký

Mgr. Mojmír Lehocký

Referent

Telefónne číslo:
048 446 7420, 0905473751
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
K007

Študijné oddelenie

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia, administrátorka AiS2

Telefónne číslo:
048-446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka

Telefónne číslo:
0903 573 033
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 B

Mgr. Zuzana Šaková

Mgr. Zuzana Šaková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 74 26
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 11A

Fakultná administrátorka AIS

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia, administrátorka AiS2

Telefónne číslo:
048-446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Referát kvality

Mgr. Soňa Polónyová, PhD.

Mgr. Soňa Polónyová, PhD.

Referát kvality

Telefónne číslo:
048 446 7621
Kancelária:
č. 14

Oddelenie prevádzky

Dagmar Šúrová

Dagmar Šúrová

Vedúca útvaru prevádzky

Telefónne číslo:
048 446 5175
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 005

Bartkovič Rastislav

Bartkovič Rastislav

Údržbár

Telefónne číslo:
446 5204
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

Donoval Martin

Donoval Martin

Údržbár

Telefónne číslo:
446 7438
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

Telefónna ústredňa

446 7111