Dekanát

Tajomníčka

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Dekanský a tajomnícky sekretariát

Katarína Brišová

Katarína Brišová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7422
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F022

Personálne oddelenie

Ing. Kamila Sklenková

Ing. Kamila Sklenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7446
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 016

Referát ochrany osobných údajov a registratúrne stredisko

PhDr. Mária Srnková

PhDr. Mária Srnková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7416
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 16

Referát  medzinárodnej spolupráce a edičnej činnosti

 

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č.14

Referát  zahraničného študentstva

Mgr. Maryna Saltan

Mgr. Maryna Saltan

Telefónne číslo:
048 446 7409
Kancelária:
č. 9

Referát projektov a vedeckovýskumnej  činnosti

Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7413
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 24

Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017

Referát  podnikateľskej činnosti

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Monika Kmeťová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7417
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 017

Ekonomické oddelenie

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Lýdia Šmahelová

Lýdia Šmahelová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7418
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Erika Murínová

Erika Murínová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7476
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009

Mgr.Zdenka Stachová

Mgr.Zdenka Stachová

Referentka

Telefónne číslo:
048/446 7450
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

Referát správy majetku

Branislava Golianová

Branislava Golianová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 5120
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009

Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Ján Podsklan

Ján Podsklan

Vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7474, 0915 952 332
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Patrik Dianiška

Patrik Dianiška

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Bc. Mojmír Lehocký

Bc. Mojmír Lehocký

Referent

Telefónne číslo:
048 446 7420, 0905473751
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
K007

Študijné oddelenie

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Mgr. Zuzana Šaková

Mgr. Zuzana Šaková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 11B

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková

Ing. Viera Pivarčeková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7425
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
kancelária č. 25

Oddelenie prevádzky

Dagmar Šúrová

Dagmar Šúrová

Vedúca útvaru prevádzky

Telefónne číslo:
048 446 5175
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 005

Adamec Peter

Adamec Peter

Údržbár

Telefónne číslo:
446 7557
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

Bartkovič Rastislav

Bartkovič Rastislav

Údržbár

Telefónne číslo:
446 5204
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

Donoval Martin

Donoval Martin

Údržbár

Telefónne číslo:
446 7438
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

Rázga Ján

Rázga Ján

Údržbár

Telefónne číslo:
446 7557
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

Telefónna ústredňa

446 7111