Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencie / Conferences

V dňoch 8. – 10. júna 2023 sa na Univerzite Paris-Est-Creteil (UPEC) pod názvom „Jazykovedný základný výskum a jeho praktické využitie“ konala medzinárodná konferencia spoločnosti GeSuS e.V. Konferenciu organizovala Univerzita Paris-Est-Creteil (UPEC) v spolupráci s Univerzitou Sorbonne Nouvelle (CEREG).

Riešiteľský tím v rámci úzkej spolupráce s organizátormi zriadil v rámci konferencie samostatnú sekciu Súčasné trendy vo výskume jazykovej krajiny. 

Sekciu tematicky zameranú na jazykovú krajinu viedla Mgr. Jana Lauková, PhD., v spolupráci s PhDr. Evou Molnárovou, PhD. a doc. PaedDr. Petrou Jesenskou, PhD. Na konferencii prezentovali výsledky výskumu viacerí riešitelia projektu APVV (Dobrík, Gašová, Lauková, Molnárová, Štefaňáková, Ďuricová, Tóth)  a ďalší prihlásení zahraniční účastníci konferencie. Výskumný tím touto formou zároveň reprezentoval APVV, propagoval projekt, zviditeľnil svoje univerzitné pracoviská a ťažiská výskumného zamerania. 

Konferencia Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny 

Konferencia sa konala 10. mája 2023 v Komárne na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho.

Organizátorom konferencie bola Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, zastúpené riešiteľským kolektívom projektu APVV-18-0115.

 

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XX, sekcia Linguistic Landscape

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 5. a 6. októbra 2022.

Dňa 6. októbra 2022 sa konferencia niesla v znamení projektu APVV a riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny, niektorí prezenčne a niektorí online, prostredníctvom MS Teams.  

 

Fotodokumentácia z konferencie sa nachádza v časti Fotogaléria.

Powerpointové prezentácie z konferencie sa nachádzajú v prílohách:

 

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIX, sekcia Linguistic Landscape

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. októbra 2021.

Dňa 7. októbra 2021 sa konferencia niesla v znamení projektu APVV a riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu pandemickej situácie online, prostredníctvom MS Teams.  

Fotodokumentácia z konferencie sa nachádza v časti Fotogaléria.

Powerpointové prezentácie z konferencie sa nachádzajú v prílohách: 

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII, sekcia Linguistic Landscape

Konferencia sa uskutočnila dňa 8. októbra 2020: riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny v rámci projektu APVV, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie online, prostredníctvom MS Teams.  

Fotodokumentácia z konferencie sa nachádza v časti Fotogaléria.

Powerpointové prezentácie z konferencie sa nachádzajú v prílohách: