Konferencie / Conferences

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIX, sekcia Linguistic Landscape

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. októbra 2021.

Dňa 7. októbra 2021 sa konferencia niesla v znamení projektu APVV a riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu pandemickej situácie online, prostredníctvom MS Teams.  

Fotodokumentácia z konferencie sa nachádza v časti Fotogaléria.

Powerpointové prezentácie z konferencie sa nachádzajú v prílohách: 

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII, sekcia Linguistic Landscape

Konferencia sa uskutočnila dňa 8. októbra 2020: riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny v rámci projektu APVV, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie online, prostredníctvom MS Teams.  

Fotodokumentácia z konferencie sa nachádza v časti Fotogaléria.

Powerpointové prezentácie z konferencie sa nachádzajú v prílohách: