Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
(bakalárske študijné programy)

 

Bakalársky študijný program v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy:

  • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Predpokladom štúdia učiteľstva ruského jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Požadovaná úroveň ovládania ruského jazyka sa bude preverovať na základe predloženia dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia predmetu ruský jazyk na strednej škole. Pri uchádzačoch zo zahraničia, ovládajúcich ruský jazyk minimálne na úrovni A2, môže byť táto podmienka v odôvodnených prípadoch nahradená predložením dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia cudzieho jazyka na strednej škole. Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných študentov na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške a priemeru známok z predmetu ruský jazyk na strednej škole a v prípade uchádzačov z krajín, kde nie je možné študovať ruský jazyk na strednej škole, priemeru známok z cudzieho jazyka.

Viac na:
https://www.ff.umb.sk/studium/sprievodca-studiom/sprievodca-studiom-2022-2023/bakalarske-studium-2022-2023/studijny-odbor-ucitelstvo-a-pedagogicke-vedy/ucitelstvo-ruskeho-jazyka-a-literatury-v-kombinacii-denna-forma.html 

 

Bakalársky prekladateľský študijný program v študijnom odbore filológia:

  • Ruský jazyk a kultúra

Predpokladom štúdia ruského jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Požadovaná úroveň ovládania ruského jazyka sa bude preverovať na základe predloženia dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia predmetu ruský jazyk na strednej škole. Pri uchádzačoch zo zahraničia, ovládajúcich ruský jazyk minimálne na úrovni A2, môže byť táto podmienka v odôvodnených prípadoch nahradená predložením dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia cudzieho jazyka na strednej škole. Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných študentov na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške a priemeru známok z predmetu ruský jazyk na strednej škole a v prípade uchádzačov z krajín, kde nie je možné študovať ruský jazyk na strednej škole, priemeru známok z cudzieho jazyka.

Viac na: 
https://www.ff.umb.sk/studium/sprievodca-studiom/sprievodca-studiom-2022-2023/bakalarske-studium-2022-2023/studijny-odbor-filologia/rusky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii-denna-forma.html