FiTROsway

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie FiTROsway je stabilografickou platňou pripojenou na počítač (notebook).

Využitie:

Zariadenie FiTROsway sa používa na diagnostiku statickej a dynamickej rovnováhy (stability).

Prečo je potrebné diagnostikovať stav (úroveň) rovnováhových schopností:

Rovnováhove schopnosti partia medzi základné koordinačné pohybové schopnosti. Statická a dynamická rovnováha sú dôležitými komponentmi športového výkonu takmer vo všetkých športoch. Rovnováha statického aj dynamnického charakteru je však dôležitá aj v bežnom živote.  

Výrobca zariadenia:

FiTRONiC s.r.o (Slovensko)

www.fitronic.sk