Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku

Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku (Język w kulturze, kultura w języku)

Poľský inštitút v Bratislave, Stowarzyszenie „Bristol“ Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Centrum poľského jazyka a kultúry a Katedra slovanských jazykov FF UMB pripravili v dňoch 9. – 10. 4. 2013 v priestoroch Centra poľského jazyka a kultúry a FF UMB na Ružovej 14 v Banskej Bystrici odborný seminár spojený s panelovou diskusiou a študentskými dielňami.

Podujatie otvoril dekan Fakulty humanitných vied UMB doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. V panelovej časti vystúpili: J. E. Tomasz Chłoń, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike, Andrzej Jagodziński, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave, dr Aleksandra Achtelik, predsedníčka spoločnosti Bristol, ktorá predstavila činnosť spoločnosti, prof. dr hab. Jolanta Tambor, splnomocnenkyňa rektora pre zahraničných študentov na Sliezskej univerzite v Katoviciach, prof. dr hab. Romuald Cudak, vedúci Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ a Mgr. Anita Račáková, PhD., ktorá predstavila históriu banskobystrickej polonistiky.

V popoludňajších hodinách prebehlo rokovanie v jazykovednej sekcii, v rámci ktorej vystúpili významní zahraniční odborníci v oblasti výučby poľského jazyka ako cudzieho (prof. Nagy László Kálmán, dr hab. Anna Seretny, dr Liliana Madelska, dr Marcin Maciołek a dr hab. Piotr Horbatowski) a tiež zástupkyne slovenských polonistík – dr Joanna Kowalska z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Mgr. Marta Vojteková, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Obzvlášť zaujímavá bola diskusia, v ktorej zazneli mnohé podnetné myšlienky o súčasnom stave jazykového vzdelávania a jeho perspektívach.

Nasledujúci deň rokovala literárnovedná a kulturologická sekcia, v ktorej predniesli svoje príspevky naši pracovníci a zahraniční hostia (dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska, dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, dr Anna Butcher). Hovorilo sa o premenách súčasnej poľskej literatúry, textoch kultúry vo výučbe poľského jazyka ako cudzieho, medzikultúrnej komunikácii a translácii a úlohe umeleckého prekladu pri výučbe poézie.

Súbežne s odbornou časťou podujatia sa realizovali semináre určené pre študentov. Hostia zo zahraničia sa na nich príťažlivou formou snažili priblížiť polonistom zaujímavé témy z poľskej literatúry, kultúry a jazykovedy. Pre študentov bolo veľkým zážitkom diskutovať s osobnosťami, ktoré doteraz poznali iba ako mená autorov učebníc. 

Bližšie informácie nájdete tu.