Prednáška prof. Malinovskej, 23. 11. 2017

Štvrtok, 23.11.2017, ku nám na KRO FF UMB zavítala naša milá kolegyňa z Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove - prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., aby našim študentkám a študentom priblížila život a dielo súčasnej francúzskej spisovateľky Lydie Salvayreovej. Pripájame pár fotospomienok na túto zaujímavú a obohacujúcu literárnu prednášku a veríme, že s p. profesorkou sa budeme môcť na pôde našej katedry opäť niekedy stretnúť.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)