FiTROdyne PREMIUM

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie FiTROdyne PREMIUM je snímačom rýchlosti pohybu pripojeného na počítač (notebook).

Využitie:

Zariadenie FiTROdyne PREMIUM sa používa na diagnostiku maximálnej sily, výbušnej sily a silovej vytrvalosti. Zariadenie vyhodnocuje viacero parametrov silových schopností.

Prečo je potrebné diagnostikovať stav (úroveň) silových schopností:

Silové schopnosti sú základné pohybové schopnosti. Silu radíme medzi kondičné pohybové schopnosti. Silové schopnosti rôzneho charakteru sú dôležité nielen v športe, ale aj v bežnom živote. Sila je dôležitým komponentom športového výkonu takmer vo všetkých športoch.

Poznámka:

Diagnostika je realizovateľná pre horné aj dolné končatiny.

Výrobca zariadenia:

FiTRONiC s.r.o (Slovensko)

www.fitronic.sk