Referát vedeckovýskumnej a edičnej činnosti

Kde nás nájdete

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

prízemie, miestnosť č. 14
telefón: 048 446 7414
e-mail: ingrid.balazova@umb.sk

Úradné hodiny

Pondelok
09:00 - 12:1512:45 - 14:00
Utorok
09:00 - 12:1512:45 - 14:00
Streda
09:00 - 12:1512:45 - 14:00
Štvrtok
09:00 - 12:1512:45 - 14:00
Piatok
09:00 - 12:00

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
114, 12

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, členka AS FF UMB, tajomníčka AS FF UMB, Erasmus administrátorka

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14