Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7553
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č.33
prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)
Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K019
Bajusová Miroslava

Bajusová Miroslava

Doktorandka

Kancelária:
117
PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, členka AS FF UMB, tajomníčka AS FF UMB, Erasmus administrátorka

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334
prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7529
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
9 na KTVŠ
PhDr. Jana Belková, PhD.

PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7556
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
32