Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7553
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č.33
prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)
Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Výkonná riaditeľka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K019
Bajusová Miroslava

Bajusová Miroslava

Doktorandka

Kancelária:
117
PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Výskumný pracovník

Telefónne číslo:
048 446 7320
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo a časopisu Kritika prekladu

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334
prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre medzinárodné vzťahy

Telefónne číslo:
048 446 7529, 048 446 7419
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
9 na KTVŠ a 19 na dekanáte
PhDr. Jana Belková, PhD.

PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, od 3. 10. 2016 na materskej dovolenke

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7556
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
32