Publikácie katedry

Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny

Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kyseľová Natália
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-644-X

Anotácia

Gorkij - Arcybašev. Dve alternatívy dejín a človeka.

Gorkij - Arcybašev. Dve alternatívy dejín a človeka. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kováčová Marta
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-942-2

Dve alternatívy dejín a človeka.

Grafémy a fonémy francúzštiny. Príručka francúzskej výsleovnosti.

Grafémy a fonémy francúzštiny. Príručka francúzskej výsleovnosti. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Homolka Ján
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-413-7

anotacia

Harmónia v disharmónii. (ГАРМОНИЯ В ДИСГАРМОНИИ)

Harmónia v disharmónii. (ГАРМОНИЯ В ДИСГАРМОНИИ) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Makara Sergej
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-096-4

anotacia

Jezyki slowianskie w procesie przemian

Jezyki slowianskie w procesie przemian (Zborník)

Autor/Kolektív:Gabriela Olchowa, Mieczyslaw Balowski (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1056-3

zborník

Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia (Zborník)

Autor/Kolektív:M. Kováčová a kol.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-865-2Stiahnuť publikáciu:

zborník

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-861-4

anotácia