Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Spolok historikov stredoslovenských banských miest

Pečať Banskej Bystrice z 15. storočia

Pečať Banskej Bystrice z 15. storočia

Dňa 16. 11. 2001 bol na pôde Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici založený Spolok banskobystrických historikov (SBBH) ako regionálny spolok Slovenskej historickej spoločnosti (SHS) so sídlom v Banskej Bystrici.

Cieľom spolku je propagácia celoslovenských aktivít SHS v odborných kruhoch regiónu Banskej Bystrice, ako aj samostatná činnosť zameraná na podporu výskumu dejín regiónu a prezentáciu aktuálnych výsledkov historického výskumu odbornej i laickej verejnosti tohto regiónu.

Hlavnými prioritami SBBH sú:

  1. realizácia prednášok odborníkov z mimobanskobystrických odborných pracovísk (pre poslucháčov UMB, odbornú i laickú verejnosť),
  2. verejná prezentácia edičnej činnosti pracovníkov katedry,
  3. verejná prezentácia aktuálnych výsledkov vedeckých výskumov realizovaných v regióne,
  4. spolupráca s Katedrou histórie FF UMB, ako aj s inými inštitúciami historického výskumu v regióne, pri organizácii a realizácii konferenčných podujatí.

SBBH na základe dohody s Katedrou histórie FF UMB v Banskej Bystrici používa oficiálnu adresu:

Spolok banskobystrických historikov,
Katedra histórie,
Filozofická fakulta UMB,
ul. Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica,
e-mail: historik@pobox.sk

Koncom júna 2008 vystriedal na predsedníckom poste dr. Rastislava Kožiaka Mgr. Patrik Kunec, PhD. z katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.


Výkonný výbor Spolku banskobystrických historikov

  • Čestný predseda: Prof. PhDr., Dr.h.c. Július Alberty, CSc.
  • Predseda: Mgr. Patrik Kunec, PhD.
  • Pracovisko: Katedra histórie, FF UMB, Banská Bystrica

Kontakt: telefón 048/4467118
e-mail patrik.kunec@umb.sk


Článok prof. PhDr. a Dr.h.c. Júliusa Albertyho, CSc.


Aktivity v roku 2015

Prezentácia knihy Pustý hrad- Dolný hrad, 2009 - 2014 PhDr. Jánom Beljakom, PhD., 21. 4. 2015

Dr. Ján Beljak pri prezentácii knihy 

Dr. Ján Beljak pri prezentácii

Auditórium

Diskusia s historičkou PhDr. Tunde Lengyelovou, PhD., 28. 4. 2015

 Diskusia s dr. T. Lengyelovou

Diskusia s dr. T. Lengyelovou

Diskusia s dr. T. Lengyelovou

Diskusia s dr. T. Lengyelovou


 

Aktivity v roku 2014

Prednáška docenta Michala Slivku z Katedry archeológie FF UK v Bratislave s názvom "Život za kláštornými múrmi", 20. október 2014.

 

Správa z akcie

Prednáška doktora Petra Šoltésa z Katedry histórie FF KU v Ružomerku /a zároveň Historického ústavu SAV v Bratislave/ s názvom "Udeľovanie krstných mien ako predmet výskumu kultúrnej histórie", 3. december 2014.

 

Správa z akcie


Aktivity v roku 2013