Asistenti študentov so špecifickými potrebami

Na našej fakulte máme aj študentov so špecifickými potrebami. Ide o študentov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia. Sú napríklad odkázaní na pomoc iných pri presunoch medzi učebňami alebo na pomoc pri prenose osobných vecí.

Preto sme sa rozhodli osloviť vás, ostatných študentov, s prosbou o pomoc.

 

Ak si ochotný pomáhať počas semestra osobe so špeciálnymi potrebami, prihlás sa u fakultnej koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Natália Smoleňáková, PhD. na: natalia.smolenakova@umb.sk.

Dobrovoľníci, ktorí budú plniť funkciu asistenta, budú zvýhodňovaní napríklad pri výbere na Erasmus mobility.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí takto preukážu svoju spolupatričnosť.

 

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť