Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedeckovýskumná a projektová činnosť

Vedeckovýskumná činnosť katedry má lingvistické, literárnovedné, didaktické a translatologické zameranie. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na domácich i zahraničných konferenciách ako prednášajúci i vedúci sekcií a v posledných rokoch sa zapojili do viacerých výskumných projektov ako napr.:

VEGA č. 1/0472/20 Xenizmy v nemeckých a slovenských komunikátoch

VEGA č. 1/0326/16 Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

VEGA č. 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

VEGA 1/0424/11 Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

VEGA  1/2239/05 Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z hľadiska slovenskej apercepcieVEGA 1/0760/08 Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

VEGA 1/4714/07 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

VEGA  1/7085/02 Lingvistické a literárnovedné základy prekladania

 

KEGA č. 022UMB-4/2021 Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov. 

KEGA č. 018TU Z-4/2014 Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

International Visegrad Fund 21310140: 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

 

APVV-18-0115 Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

 

Zoznam ďalších projektov je uvedený pod: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/


Od r. 2002 sa v spolupráci s Jednotou tlmočníkov a prekladateľov Praha a Katedrou romanistiky FF každoročne organizuje medzinárodná vedecká konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe.

V r. 1992 sa na našej katedre konala prvá celoslovenská konferencia SUNG-u, ktorá založila tradíciu týchto konferencií. 1.– 4. septembra 2004 sa v Banskej Bystrici uskutočnila už siedma takáto konferencia v spolupráci Katedry germanistiky FF (vtedajšej FHV), vtedajšej Katedry germanistiky Filologickej fakulty a Katedry odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty našej univerzity. Konferenciu podporili veľvyslanectvá Nemecka, Rakúska a Švajčiarska ako aj kultúrne inštitúty týchto krajín. Motto VII. konferencie SUNG-u bolo Jazyková rozmanitosť v Európe – šanca či výzva pre nemecký jazyk? Konferencia bola pripravená na profesionálnej úrovni a odborný program v 12 sekciách zaujal 60 účastníkov zo zahraničia a vyše 300 slovenských učiteľov nemčiny a germanistov.

Členovia katedry vydávajú vedecké zborníky, napríklad Germanistické štúdie, Od textu k prekladu (PhDr. Alena Ďuricová, PhD.), Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge (doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.) a sú členmi redakčných a vedeckých rád medzinárodných odborných časopisov: Slowakische Zeitschrift für Germanistik (PhDr. Alena Ďuricová, PhD., PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.). V súčasnosti sa vedecká činnosť oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva okrem iného sústreďuje okolo internetového časopisu Nová filologická revue  www.ff.umb.sk/nfr, pričom členka katedry, doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., je v redakčnej rade tohto časopisu.

Publikačnú činnosť členov katedry pozri detailne v Univerzitnej knižnici UMB.