Namaľujme čerta na stenu! Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine

Informácie o udalosti

Namaľujme čerta na stenu! Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine

Hostiteľ:Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:15. apr. 2021 - 14:00
Dátum a čas konca:15. apr. 2021 - 15:30
Miesto:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB - MS TEAMS
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk