FiTROtapping

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie FiTROtapping je systémom kontaktných platní umiestnených a fixovaných na podlahe pripojených na počítač (notebook).

Využitie:

Zariadenie FiTROtapping sa používa na diagnostiku frekvenčnej rýchlosti dolných končatín. K dispozícii je test frekvenčnej rýchlosti v rozsahu 1 až 300 sekúnd. Štandardne je používaný test v trvaní 6 sekúnd. Zariadenie je schopné merať celkový čas od začiatku merania, čas kontaktu s podložkou, čas letu (keď chodidlo nie je v kontakte s podložkou), sumu času kontaktu a letu, frekvenciu a celkový počet kontaktov zariadenia počas nastaveného trvania testu. Uvedené ukazovatele je možné vyhodnotiť zvlášť pre ľavú a pravú nohu.

Prečo je dôležité diagnostikovať stav (úroveň) frekvenčnej rýchlosti:

Frekvencia je jedným z dôležitých komponentov bežeckého výkonu, ktorý sa podieľa na celkovom bežeckom výkone vo všetkých športoch, kde je dôležitá rýchlosť a zrýchlenie, ale aj brzdenie behu.

Výrobca zariadenia:

FiTRONiC s.r.o (Slovensko)

www.fitronic.sk