Francúzsko-slovenský kvíz, 11. 11. 2015

Informácie o udalosti

Francúzsko-slovenský kvíz, 11. 11. 2015

Francúzsko-slovenský kvíz, 11. 11. 2015

Hostiteľ:Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:11. nov. 2015 - 18:30
Dátum a čas konca:11. nov. 2015 - 21:00
Miesto:K 006 CRU FF UMB (Tajovského 51)
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Lucia Hrčková
E-mail:lucia.hrckova@umb.sk

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)