Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - Bc. v kombinácii

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo

Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra

 

Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Tieto poznatky obsahujú o. i. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.

Študenti bakalárskeho štúdia získavajú:

· odborné vedomosti, ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci;

· znalosti a schopnosti chápať literatúru, literárny proces, interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické, filozofické, historické a spoločenské javy;

· schopnosti efektívne používať inštrumentáriá, ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky, odborné príručky);

· schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru.

Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní

vykonávať nasledujúce profesie:

· prekladateľ a tlmočník - sprievodca,

· prekladateľ odborných textov,

· redaktor v rozhlase, televízii, v novinách,

· pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,

· translatológ.

 

Študijný a ECTS poradca katedry:

PhDr. Eva Molnárová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB,

kancelária č. K 109, tel. 048/446 5110, kl: 5110, e-mail:   eva.molnarova@umb.sk

Garant študijného programu: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

 

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov:

Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 83

Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu a chýbajúce 4 kredity získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. Spolu získa 83 kreditov. 30 kreditov získa za predmety spoločného základu. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov