Naratívna filozofia dejín

KFI –F/2d- fil-015/15 letný semester, bakalársky stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Možnosť zoznámenia sa s rôznymi náhľadmi na problém historickej (faktickej) narácie. Predstavenie rôznych koncepcií reflektujúcich špecifické aspekty historických narácií umožní hlbšie porozumenie problematiky naratívneho prestavovania minulosti (skutočnosti).

Čo sa naučím?

Na základe získaného poznania koncepcií pojednávajúcich o naráciách erudované hlbšie porozumenie zložitých (častokrát prehliadaných) aspektov naratívneho predstavovania reality.  

Aké úlohy budem musieť splniť?

Na základe predstavenia problému alebo koncepcie, ktorá korešponduje so zameraním štúdia, študent vypracuje hodnotiacu esej.

Viac informácií