doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:40
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 321
Telefón: 048 446 7321
Email: Juraj.Such@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

- Didaktika filozofie

- Filozofia dejín

- Filozofia výchovy

- Dejiny dejepisectva

- Problém narativity vo filozofii dejín

- Problém vysvetlenia v histórii

 

Kontaktný formulár

=