Komisia pre vedu a edičnú činnosť

Predseda komisie

  • doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Členovia

KAA – doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
KETA – prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (do 31. 8. 2019)*
KEKŠ – PhDr. Anton Hruboň, PhD.
KFI – Mgr. Michal Šedík, PhD.
KGE – doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
KHI – Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
KRO – doc. Mgr. Katarína Klimová, PhD.
KSJ – doc. Viktória Liashuk, CSc.
KSJK – prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
KSLLV – Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
KSŠE – doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
KTR – PhDr. Anita Huťková, PhD. (do 31. 8. 2019)*
KTVŠ – doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.