Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Otvárané Mgr. študijné programy 2024/2025 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v dennej forme trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

A) učiteľstvo a pedagogické vedy

kombinácia  študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D

2 roky

3

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D

2 roky

3

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo psychológie (**)

D 2 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

D

2 roky

10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo telesnej výchovy (***)

D

2 roky

7

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky a učiteľstvo geografie (*)

D

2 roky

5

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky a učiteľstvo psychológie (**)

D

2 roky

5

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D

2 roky

2

učiteľstvo histórie a učiteľstvo biológie (*) D 2 roky 5
učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky
D 2 roky 3
učiteľstvo histórie a učiteľstvo geografie (*) D 2 roky 10

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D 2 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 2 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  a učiteľstvo biológie (*)

 D 2 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D 2 roky 7

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 2 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo geografie (*)

 D 2 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 2 roky 7

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo matematiky (*)

 D  2 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 2 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 2 roky 2

B) filozofia

študijný program

ŠDŠ

PP

filozofické štúdiá

D

2 roky

5

C) historické vedy

študijný program

ŠDŠ

PP

história

D

2 roky

5

stredoeurópske historické štúdiá

D

2 roky

3

 

D) sociológia a sociálna antropológia

 

študijný program

ŠDŠ

PP

sociológia a sociálna antropológia

D

2 roky

10

E) filológia

študijný program / kombinácia študijných programov

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra

D

2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

3

 anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

15

anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

20

francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

 slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

D

 2 roky

10

slovenský jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

3

slovenský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 2 roky 3

F) filológia + filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 2 roky 10
slovenský jazyk a literatúra - filozofia D 2 roky 3

G) filológia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - história D 2 roky 5
slovenský jazyk a literatúra - história D 2 roky 3

H) filozofia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 2 roky 3

 

 (*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

 (**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB.

 (***) Medzifakultné štúdium s Fakultou telesnej výchovy, športu a  zdravia UMB.

 

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

 

Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v Sprievodcovi štúdiom.