Komisia pre etiku vedy a výskumu

Členovia komisie pre etiku vedy a výskumu FF UMB

 

Predseda:

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Tajomníčka komisie:

PhDr. Mária Srnková

 

Členovia:

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.