Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Odborná prax - PT

Študent vykonáva odbornú prax na základe Dohody o spolupráci, t.j. zmluve o vykonaní praxe (aktuálne tlačivo nájdete TU).
Zmluva musí byť podpísaná pred nástupom na prax. Potvrdzuje ju subjekt, kde študent bude realizovať prax (v dohode musia byť uvedené identifikačné údaje subjektu), a následne pán dekan. V texte dohody sa uvádza dátum nástupu na prax a termín jej ukončenia. Tento dátum nesmie predchádzať dátumu podpísania dohody. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
Dôležité: Študenti, ktorí absolvujú odbornú prax, sú povinní odovzdať zmluvu o spolupráci zodpovednému pracovníkovi katedry (Mgr. Igor Cintula, PhD.) alebo na sekretariáte katedry pred vykonaním praxe. V prípade oneskoreného odovzdania zmluvy o spolupráci (po vykonaní praxe) im prax nebude uznaná.
 
Po vykonaní praxe študent odovzdáva protokol (aktuálne tlačivo nájdete TU), ktorý opäť potvrdzuje subjekt, u ktorého praxoval. V protokole je potrebné uviesť rozsah vykonávanej činnosti v hodinách a popis činnosti. Rozsah sa preratúva nasledovne:

Koeficienty na prepočet NS na hodiny

preklad do SJ                       počet normostrán x 1,5 = počet hodín
preklad do cudzieho jazyka  počet normostrán x 2 = počet hodín
editing/korektúra                  1 NS = 0,75 h (2 NS = 1,5 h)
tlmočenie                             počet hodín x 2 (1 + 1h prípravy)

Študent musí mať ukončenú prax do konca skúškového obdobia letného semestra posledného roka štúdia (aktuálny harmonogram akademického roka nájdete TU). Prax môže byť vykonávaná aj skôr (od 1. ročníka 2. stupňa štúdia), ale známka za prax sa udeľuje až v LS posledného ročníka.
 
Vzhľadom na obmedzenú prítomnosť zamestnancov fakulty na pracovisku počas pandémie sa zmluvy o spolupráci na podpis zasielajú poštou na adresu sekretariátu KSJ, ktorý ich posunie na podpis na dekanát. Rovnako potvrdený protokol po ukončení praxe študenti zasielajú na sekretariát KSJ. 
 
Študent sa musí na predmet Odborná prax prihlásiť aj v systéme AIS.