Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná vedecká konferencia TIC III

Medzinárodná vedecká konferencia
TRANSLATION, INTERPRETING AND CULTURE 2023.
VIRALITY AND ISOLATION IN THE ERA OF DEEPENING DIVIDES.
(Preklad, tlmočenie a kultúra 2023: Viralita a izolácia v ére prehlbujúcich sa rozdielov)

 

V dňoch 20. - 22. septembra sa v Bratislave konala veľká prekladateľská konferencia Translation, Interpreting & Culture 2023: Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides. (Preklad, tlmočenie a kultúra 2023: Viralita a izolácia v ére prehlbujúcich sa rozdielov). Na konferencii sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov zo všetkých kontinentov, vrátane Austrálie a Južnej Ameriky, medzi nimi aj člen nej katedry – Oleksandr Kalničenko, ktorý predniesol príspevok Changing a translation method and erasing translation theory in Ukraine in 1930s (Zmena prekladateľskej metódy a vymazanie teórie prekladu na Ukrajine v 30. rokoch 20. storočia).

Na plenárnych zasadnutiach odzneli prednášky Anthonyho Pyma, Paola Gentile a Davida Orrego-Carmona.

Oleksandr Kalnychenko vo svojom vystúpení povedal, že koncom 20. a začiatkom 30. rokov 20. storočia značný počet ukrajinských vedcov a literátov presunul svoje profesionálne záujmy (často vynútene) do oblasti prekladu. Kolektívne vypracovali filologicky presnú prekladateľskú metódu (orientovanú na prekladaný text). Tento prístup (homologický preklad) teoreticky rozpracovali Volodymyr Deržavyn, Hryhorij Maifet a Mykola Žerov. Paralelne s tým sa v prostredí prevažne komunistickej strany objavoval alternatívny prístup k metóde prekladu. Nebol zameraný na východiskový text, ale na masového sovietskeho čitateľa a v preklade umožňoval zmeny, vynechania a doplnenia. Takýto prístup (analogický preklad) teoreticky presadzovali Ivan Kulyk a Oleksandr Finkel. Vznik filologicky presného prekladu bol náhle ukončený v polovici 30. rokov 20. storočia v dôsledku zmien v národnostnej politike v ZSSR a upustenia od autochtónneho prekladu. Režim otvorene zasahoval nielen do výberu diel na preklad, ale aj do samotnej metódy prekladu.

V oficiálnych kruhoch vzniká podozrievavosť a nepriateľstvo voči ukrajinskému prekladu, ktoré vrcholí pogromistickými publikáciami, v ktorých sú prekladatelia obviňovaní zo sabotáže a nacionalizmu.  Ako výsledok kampane sa objavujú opätovné preklady a revízia už publikovaných prekladov s cieľom čo najviac ich priblížiť lexikálnym a gramatickým vzorom ruského jazyka. Slovníky prekladov sa mali očistiť od "archaizmov" alebo slov odkazujúcich na národnú históriu a "cudzích" prvkov, ako napríklad slovnej zásoby poľského pôvodu, ktorá sa označovala za "fašistickú". Zakázané slová a iné prvky sa nahrádzali "internacionalistickými" (moderná slovná zásoba a gramatické konštrukcie prevzaté z ruštiny).

Na konferencii sa konali tri okrúhle stoly (Nové hranice tlmočenia, Preklad 2.0: Odomknutie potenciálu zvyšovania kvalifikácie prekladateľov a Vymanenie sa z izolácie), na ktorých sa prediskutovali otázky rozšírenia možností prekladateľov, problémy východísk z izolácie translatologického výskumu a otázky spojené s novými hranicami tlmočenia. Posledného z nich sa zúčastnili Anthony Pym, Daniele Monticelli, Oleksandr Kalnychenko a Martin Djovčoš. Okrúhly stôl moderovala Ivana Hostová.

V priebehu konferencie poskytol Oleksandr Kalnychenko  rozhovor Anthony Pymovi, ktorý je publikovaný na web stránke https://www.youtube.com/watch?v=Qs6wxUdbkmg.

Na konferencii sa uskutočnila aj prezentácia knihy Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the Europian Context (Prekladateľské štúdiá na Ukrajine ako integrálna súčasť európskeho kontextu), ktorej sa zúčastnili Martin Djovčoš, Oleksandr Kalnychenko, Leonid Chernovatyi a prvý tajomník ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku. Zástupkyňa Európskej komisie prezentovala program Integration of Ukrainian into eTraslation.

V rámci zasadnutia Pocta Jánovi Vilikovskému si účastníci konferencie uctili pamiatku nedávno zosnulého profesora Jána Vilikovského, ktorý dlhé roky vyučoval na našej univerzite.

Táto konferencia, na ktorej podľa všetkého nebolo nezaujímavých príspevkov, bola významným prínosom pre rozvoj translatológie.

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry