Študovali u nás

„Štúdium na FF UMB pre mňa stále znamená tie najviac formatívne roky môjho života. Naši vyučujúci boli na nás nesmierne nároční, za čo som im momentálne veľmi vďačný. Prvý študijný pobyt v Káhire rozpútal nikdy nekončiacu návštevu krajín Blízkeho východu. Pravá orientalistická romanca. Počas školy som premýšľal nad diplomatickou kariérou, čo sa mi nakoniec aj podarilo. No najprv som sa rozhodol prehĺbiť svoje poznatky doktorandským štúdium, počas ktorého som strávil 5 rokov v Káhire. Tieto roky priniesli ďalší rozmer a síce preklady arabskej literatúry, ktorým sa venujem dodnes. Štúdium na FF UMB ma zmenilo ako osobnostne, tak aj profesionálne. Z pohodového stredoslovenského mestečka Banskej Bystrice ma vymrštili ako šíp na exotické a zaujímavé miesta ako Káhira, Marakéš, Teherán a mnoho iných. Bez tých piatich rokov by som sa tam nikdy nedostal.“

Mgr. Marek Brieška, PhD.

prekladateľ a diplomat, zástupca veľvyslanca SR v Španielsku

 

 

„Vysokoškolskéštúdium som ukončil na talianskej univerzite La Sapienza, jeden rok som bol asistentom na Filozofickej fakulte UMB, na ktorej som (opäť v spolupráci s uvedenou rímskou univerzitou) absolvoval aj doktorandské štúdium v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Toto štúdium mi otvorilo dvere do sveta a dnes som postdoktorandom v Belgicku“.

Dr. Claudio Nobili, PhD.

postdoktorand na Univerzite v Gente, Belgicko, absolvent dvojitého diplomu UMB-La Sapienza, Taliansko

 

„Štúdiom na FF UMB (v tom čase FHV UMB) som si chcela predovšetkým zabezpečiť možnosti uplatnenia sa po ukončení športovej kariéry. Vrcholový šport je pomerne krátkodobé zamestnanie a ja som sa nemohla spoľahnúť na to, že ma zabezpečí na celý život. Okrem praktických vedomostí či zručností som počas štúdia spoznala veľa múdrych ľudí, ktorí sú rešpektovaní v akademickom, ale aj športovom prostredí. Naučila som sa vhodne komunikovať, vystupovať a prezentovať sa. Štúdium na banskobystrickej Filozofickej fakulte určite odporúčam.“  

Mgr. Jana Gereková Daubnerová, PhD.                      

vrcholová reprezentantka v biatlone, členka Komisie športovcov Európskych olympijských výborov, doktorandka

 

 

 „Som veľmi rád, že sa môžem hrdo hlásiť k tomu, že som absolventom FF UMB. Kvalitné vzdelanie prepojené s praxou, sebarealizácia prostredníctvom študentskej organizácie Pont francophone de Banská Bystrica, zahraničné štúdium na viacerých prestížnych univerzitách vo Francúzsku, Rumunsku a Írsku a magisterský diplom z parížskej Sorbonny. To všetko som mal možnosť získať vďaka UMB, ktorá je vynikajúcou slovenskou univerzitou medzinárodného charakteru.“

Mgr. Miroslav Adamčiak

absolvent dvojitého diplomu UMB-Sorbonna (Slovensko-Francúzsko)

 

 

„Slovenský jazyk a literatúra si ma získali už na základnej škole. Rozhodovanie o tom, aký odbor vyštudujem, sa tak stalo veľmi jednoduchou voľbou. Napokon z toho bolo päť rokov veľmi zaujímavého a zábavného objavovania všetkého, čo slovenský jazyk a literatúra ponúka. A nebolo toho málo. Držala som v rukách knihy, ktoré predtým pre mňa neexistovali. Spoznala som autorov, o ktorých som predtým nepočula. Slovenský jazyk mi zase umožnil zistiť, že náš materinský jazyk je síce ťažký, ale zároveň neuveriteľne nádherný.“

 Mgr. Kristína Hatarová

 rozhlasová moderátorka a redaktorka

 

"Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pred týždňom som pricestovala do Luxemburgu na prekladateľskú stáž v Európskom parlamente. Chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za odbornú prípravu a cenné rady, ktoré ste nám poskytli počas štúdia hlavne na hodinách teórie prekladu, terminológie, prekladu dokumentov EÚ a iných, vďaka ktorým sa teraz necítim stratená :) ale naopak, dokážem sa pohybovať vo všetkom, čo pri tejto práci a hlavne v tomto prostredí potrebujem. Veľmi som sa potešila (nie škodoradostne :D), keď som zistila, že som z 35 stážistov jediná, ktorá ovláda základy terminológie, vie sa pohybovať v terminologických databázach EÚ a ovláda CAT nástroje aj napriek tomu, že mnohí tiež vyštudovali prekladateľstvo. Navyše, dnes na porade aj prekladatelia z nášho oddelenia chválili Filozofickú fakultu UMB za naozaj dobrú prípravu študentov.

Na záver len dodám, že si veľmi vážim Vašu prácu aj prácu Vašich kolegov a dovoľujem si Vás povzbudiť, aby ste pokračovali v príprave budúcich prekladateľov a tlmočníkov aspoň tak ako doteraz.  :)."

Mgr. Denisa Ďuricová

prekladateľská stáž v Európskom parlamente