Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Filozofia - medziodborové štúdium 1. a 2. stupeň

Charakteristika odboru filozofia 

Študiný program sa realizuje najmä v medziodborovej podobe, najčastejšie v kombinácii s cuzími jazykmi, slovenským jazykom a históriou. Program, v bakalárskom a aj v magisterskom stupni, vychádza z chápania filozofie ako špecifickej formy poznania, ktorá jestvuje popri špeciálno-vednom poznaní. Teda nepracuje sa s koncepciou filozofie ako svetonázoru, múdrosti či koordinátorky hodnôt, hoci sa akceptuje legitímnosť aj takéhoto chápania. Z uvedeného chápania filozofie sa odvíjajú aj charakteristiky filozofického myslenia a uvažovania s akcentom na identifikáciu a explicitné formulovanie tých problémov, ktoré presahujú rámec empirických aj normatívnych parciálnych vedeckých disciplín (napr. Aká je povaha reality? Aká je štruktúra reality tak prírodnej, ako aj sociálnej? Aká je povaha pojmov? Aká je povaha poznania špeciálnych vied? Aké sú formy politickej organizácie? Aká je povaha jazyka? Aké je miesto človeka vo svete? Ako možno zdôvodniť naše morálne a estetické súdy? a pod.). Takto koncipovaný prístup sa prejavuje aj v profile absolventa, ktorý má hlbšie znalosti filozofie a vďaka jednotnému systému štúdia na Filozofickej fakulte UMB rozumie aj interdisciplinárnym súvislostiam kľúčových filozofických problémov.

 

Povinné predmety v bakalárskom stupni

Úvod do filozofie, dejiny antickej filozofie, metafilozofia, logická argumentácia, dejiny stredovekej filozofie, filozofia kultúry, estetika, dejiny novovekej filozofie, epistemológia, úvod do filozofie jazyka, dejiny sociálno-filozofického myslenia, dejiny filozofie 19. a 20. storočia, seminár z filozofie jazyka, metafyzika, základy všeobecnej etiky, filozofická antropológia, aplikovaná etika.

 

Povinné predmety v magisterskom stupni

Antická filozofia, metodológia vedy, filozofia vedy, postanalytická filozofia, politická filozofia, filozofia práva.

 

Výber tém záverečných prác sa riadi usmernením katedry (nižšie) a študenti si môžu vyberať zo všetkých tém vypísaných katedrou v ktoromkoľvek šp, prípadne osloviť vyučujúcich s vlastnou témou, podľa ich odbornej špecializácie.