Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pracovníci

prof. dr hab. Władysław Śliwiński

Prof. dr hab. Władysław Śliwiński je garantom študijného programu poľský jazyk a kultúra a súčasne garantom jazykovedných predmetov. Vedie prednášky a semináre z lexikológie, štylistiky, frazeológie, rétoriky, textológie a kultúry poľského jazyka. Venuje sa predovšetkým kultúre súčasného poľského jazyka, jazyku poľskej televízie a nominálnym konštrukciám v umeleckých textoch. Je autorom alebo spoluautorom šiestich monografií a učebnice poľského jazyka pre pokročilých A to Polska właśnie. https://www.ff.umb.sk/wsliwinski/

Dr Gabriela Olchowa

Dr Gabriela Olchowa v rokoch 2002 – 2007 pracovala na Katedre slovanských jazykov ako lektorka. Od r. 2007 je zamestnaná ako odborná asistentka. Zabezpečuje výučbu fonetiky a fonológie, morfológie, syntaxe, lexikografie, dejín a geografie Poľska a sociokultúry. Vo vedeckej práci sa orientuje na problematiku sociokultúry z konfrontačného (slovensko-poľského) aspektu. Osobitnú pozornosť venuje jazykovej etikete, jazykovému obrazu sveta, onomastike a didaktike sociokultúrnej kompetencie. https://www.ff.umb.sk/golchowa/

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD. pracuje na polonistike s prestávkami od r. 2000 ako odborná asistentka. V súčasnosti vedie prednášky a semináre zo základov odborného prekladu, prekladové semináre (preklad obchodnej korešpondencie, preklad textov z oblasti cestovného ruchu, preklad úžitkových, ekonomických, právnych a vedeckých textov), cvičenia z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia ako aj tlmočenia pre inštitúcie EÚ. Venuje sa interkultúrnej komunikácii, didaktike interkultúrnej kompetencie a kolokáciám z porovnávacieho (slovensko-poľského) aspektu.

https://www.ff.umb.sk/aracakova/

mgr Jakub Pacześniak

Mgr. J. Pacześniak je už v poradí šiestym lektorom poľského jazyka na našej katedre. Vedie praktické jazykové cvičenia a semináre z poľskej literatúry a kultúry. Svoje skúsenosti básnika a prekladateľa využíva aj na seminároch z umeleckého prekladu. Okrem výučby sa venuje organizovaniu rozmanitých polonistických podujatí, stretnutí s poľskými spisovateľmi a umelcami, výletov, nadväzovaniu a rozvíjaniu spolupráce s poľskými nadáciami, kultúrnymi a vzdelávacími ustanovizňami.

https://www.ff.umb.sk/jpaczesniak/

 

Bližšie informácie nájdete tu.