Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ocenenia členov katedry histórie

Rok 2018

 

Cena Mateja Bela za rok 2017, ktorú udeľuje Literárny fond za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied, získal v roku 2018 člen katedry histórie dr. Imrich Nagy za preklad diela: Matej Bel: Zvolenská stolica. Kolegovi srdečne gratulujeme. 

 

Charakteristika diela:

 

Zvolenská stolica je ďalšou časťou rozsiahleho súboru Belových Vedomostí. Tento významný vydavateľský počin je neoceniteľným obohatením slovenskej kultúry, keďže nám dáva nazrieť do Belovho diela a jeho prostredníctvom sa môžeme zoznámiť s jednotlivými oblasťami Slovenska. Vydanie publikácie s paralelným latinským textom a slovenským prekladom je veľmi náročným projektom, ale o to vzácnejším a záslužnejším. Na jednej strane tak odborníci – klasickí filológovia, ako aj vzdelaná verejnosť, dostanú do rúk originálny text významného učenca z 18. storočia v plnej krásnej zložitosti, na druhej strane sa aj bežný záujemca má možnosť oboznámiť s množstvom dobových vedomostí v podaní zrozumiteľnom pre dnešného čitateľa.

Kniha je mimoriadnym dielom aj po grafickej stránke, obsahuje reprodukcie starých rytín a tiež máp, ktoré pre Belove Vedomosti pripravil Samuel Mikovíni. Nestáva sa vždy, že mimoriadnemu obsahu pôvodiny zodpovedá aj mimoriadny slovenský variant. Bez preháňania môžeme povedať, že Nagyov preklad môže slúžiť ako vzor odborného, ba až vedeckého prekladu.


Rok 2017

  

Dňa 23. februára 2017 bola primátorom mesta Banská Bytrica Jánom Noskom udelená cena bývalému zamestnancovi Katedry histórie FF UMB

 

prof. PhDr. Karolovi Fremalovi, CSc.

 

za celoživotnú pedagogickú a vedecko-výskumnú aktivitu.

Ocenenie od primátora mesta pre profesora Karola Fremala

 

 

 


Rok 2016

 

 

Na XV. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti v Skalici bola v kategórii edícia prameňov udelená cena monografii:

Schvarc, Michal – Hallon, Ľudovít – Mičko, Peter: Pracovali v tretej ríši. Štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938 – 1945. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV 2015. ISBN 978-80-224-1451-7

 


 

Dňa 2. júna 2016 bola v Bratislave slávnostné udelená Cena Daniela Rapanta bývalému zamestnancovi Katedry histórie FF UMB

prof. PhDr. Karolovi Fremalovi, CSc.

Cenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1995 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí.

Milému kolegovi k udeleniu ceny srdečne blahoželajú všetci členovia katedry histórie.

Profesor Fremal s profesorom Lukačkom, 2. 6. 2016

Profesor Fremal s plaketou, 2. 6. 2016

 


Rok 2014

 

Literárny fond udelil dňa 20. mája 2014 viacero cien za umelecký a odborný preklad.

Medzi inými oceneniami udelil prémiu M. Belakategórii spoločenských vied

členovi katedry histórie Filozofickej fakulty UMB 

Mgr. Imrichovi Nagyovi, PhD., za preklad diela Mateja Bela Trenčianska stolica.

Imrich Nagy s cenou za preklad od Literárneho fondu Imrich Nagy s cenou za preklad od Literárneho fondu

 

 


Rok 2013

 

 

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2013 dňa 14. novembra bola predstavená publikácia

docenta Miroslava Kmeťa Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1 (Nadlak 2012).

Knihu uviedol za Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku Ivan Miroslav Ambruš a detailne ju predstavil etnológ "Dolnozemec" prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. 

Miroslav Kmeť na Bibliotéke 2013

Miroslav Kmeť na Bibliotéke 2013

Miroslav Kmeť na Bibliotéke 2013Dňa 17. septembra 2013 prevzal náš kolega

profesor PhDr. Pavol Martuliak, CSc.

plaketu UMB za celoživotný prínos k rozvoju Fakulty humanitných vied UMB a jej predchodkýň,

študijného odboru história a výskumu histórie školstva

 v regióne stredoslovenského kraja a osobitne

za viacnásobné spracovanie histórie našej alma mater.

Profesor Martuliak s plaketou UMB


Dňa 17. septembra 2013 prevzal náš kolega

profesor PhDr. Dušan Škvarna, CSc.

bronzovú medailu UMB 

za dlhoročný podiel na rozvoji výskumu slovenských dejín

na Fakulte humanitných vied UMB a za zastupovanie UMB

v prestížnych medzinárodných vedeckých fórach.


Dňa 21. marca 2013 bola interná doktorandka katedry histórie FF UMB

pani Milica Majerikova-Molitoris

v súťaži "Slovenská kronika 2012" ocenená prvým miestom za vedenie kroniky mesta Spišská Stará Ves.

Kolegovia z katedry histórie pani Majerikovej-Molitoris k tomuto úspechu srdečne blahoželajú. 

 M. Majerikova-Molitoris - diplom


Prezident Slovenskej republiky udelil

dr. Ľudomírovi Molitorisovi,

generálnemu tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku,

pri príležitosti 20. výročia Slovenskej republiky

štátne vyznamenanie "Rad Bieleho dvojkríža III. triedy".

Nášmu kolegovi, doktorandovi na našej katedre, srdečne gratulujeme!

Udelenie štátneho vyznamenania - pán Molitoris 

Udelenie štátneho vyznamenania - pán Molitoris 


Rok 2012

Dňa 7. júna 2012 bola na slávnostnej akadémii Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave udelená Cena profesora Jána Komorovského za najlepšiu knihu v oblasti vedeckého štúdia náboženstiev PhDr. Rastislavovi Kožiakovi, PhD., z Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mgr. Jaroslavovi Nemešovi, PhD., z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za knihu „Svätý Vojtech - svätec, doba a kult". Obaja ocenení dlhodobo organizujú medzinárodné vedecké podujatia z oblasti výskumu dejín kresťanstva a kresťanskej kultúry, ktorých výstupmi sú predovšetkým multidisciplinárne koncipované vedecké zborníky a kolektívne monografie, napr. Rehole a kláštory v stredoveku, Pohanstvo a kresťanstvo, Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, Kresťanstvo v časoch svätého Vojtecha.

Cena Jána Komorovského 

Dodajme, že cenu každoročne udeľuje Katedra porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoločne so Spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied a je pomenovaná po zakladateľovi modernej slovenskej religionistiky profesorovi Jánovi Komorovskom. Tento rok si pripomíname jeho nedožité 88. narodeniny.


Dňa 29. októbra 2012 boli na slávnosti k 20. výročiu existencie Univerzity Mateja Bela udelené rektorkou univerzity pani profesorkou Beatou Kosovou medaily dvom členom katedry histórie:

zlatá medaila UMB pánovi profesorovi Júliusovi Albertymu  

 20. výročie UMB - zlatá medaila profesorovi Albertymu

a zlatá medaila UMB pánovi profesorovi Vladimírovi Varinskému

20. výročie UMB - zlatá medaila profesorovi Varinskému

K udeleniu medailí obom kolegom srdečne blahoželajú všetci členovia domovskej katedry.