Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

Témy rigoróznych prác – Katedra filozofie FF UMB BB:

 

PaedDr.

 1.    K otázke použitia učebnice a digitálnych učebných materiálov na hodinách filozofie

 2.    K otázke cieľa výučby filozofie na stredných školách

 

PhDr.

 1.    Problém historickej reprezentácie minulosti z pohľadu narativistov

 2.    Problém historickej reprezentácie v koncepciách non reprezentacionalizmu

 3.    Problém zmyslu dejín pre 21. storočie

 4.    Problém interpretácie v umení readymade

 5.    Rola filozofie v konceptuálnom umení

 6.    Koncept reprezentácie vo filozofii Ch. S. Peirca

 7.    Problém zobrazenia vo filozofii umenia N. Goodmana

 8.    Scrutonova apológia konzervativizmu

 9.    Vzťah spoločenstvo – jednotlivec v politickej filozofii F. R. de Chateaubriand

10.   Michael Novak o politickej slobode

11.   Úloha argumentácie pri poznávaní

12.   Problém pokroku vo vede z hľadiska filozofie kritického racionalizmu

13.   Možnosti a limity riešenia problému indukcie vo filozofii vedy

14.   Problém epistemického zdôvodnenia

15.   Úloha a postavenie teoretických objektov vo vede – spor medzi vedeckým realizmom a antirealizmom

16.   Wittgenstein o vzťahu jazyka a myslenia

17.   Problém sebapoznania v Platónových dialógoch

18.   Epistemológia kyrénskej školy a problém subjektivizmu

19.   K možnosti naturalizácie etiky – The Is/Ought Problem

20.   Problém intersubjektivity a zodpovednosti vo fenomenologickej perspektíve

Tézy k rigoróznym skúškam vypracúvame vždy v kontexte konkrétnej zvolenej témy rigoróznej práce a študent ich dostane k dispozícii najneskôr mesiac pred skúškou.

Smernica č.3/2014 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác