Návšteva z Univerzity na Mauríciu, 25. 6. - 29. 6. 2018

Od 25. 6. do 29. 6. 2018 pani Vina Ballgobin a pán Bruno Cunniah z Univerzity na Mauríciu navštívili UMB s podporou Centra univerzitnej úspešnosti. Aktivity a podujatia, ktoré absolvovali boli: prednášky, pracovné stretnutia s vedením a pedagogickými zamestnancami UMB, návšteva regiónu Banskej Bystrice.

Du 25 au 29 juin 2018, l'Université Matej Bel, avec le soutien du CRU, a reçu la visite de Madame Vina Ballgobin et de Monsieur Bruno Cunniah de l'Université de Maurice. Ont figuré au programme conférences, réunions de travail avec la direction et le personnel pédagogique de l'UMB et visite de la région de Banská Bystrica.

 

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)