FiTRO Agility Check

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie FiTRO Agility Check je systémom kontaktných platní umiestnených a fixovaných na podlahe pripojených na počítač (notebook).

Využitie:

Zariadenie FiTRO Agility Check sa používa na diagnostiku, ale aj rozvoj reakčnej rýchlosti, hlavne disjunktívných reakčno-rýchlostných schopností (výberová reakčná rýchlosť do rôznych strán).

Prečo je potrebné diagnostikovať stav (úroveň) reakčnej rýchlosti:

Reakčná rýchlosť (rýchlosť reakcie) je dôležitá nielen v športe, ale aj v bežnom živote. Reakčná rýchlosť (na vizuálne či zvukové podnety) je dôležitým komponentom športového výkonu takmer vo všetkých športoch. Disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti sú dôležité hlavne v športových hrách, kde hráči reagujú na množstvo rôznych podnetov.

Poznámka:

Na výber je aj možnosť diagnostiky reakčnej rýchlosti horných končatín.

Výrobca zariadenia:

FiTRONiC s.r.o (Slovensko)

www.fitronic.sk