Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Charakteristika projektu

Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.3 – Všeobecná jazykoveda.

Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Cieľom projektu je inovácia existujúceho študijného programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda vytvorením podmienok pre akreditáciu spoločného ŠP v spolupráci FF UMBRuskou štátnou pedagogickou univerzitou v Skt. Peterburgu (Ruská federácia).

a)    Prípravná etapa... 05/2017 – 10/2017: 

Identifikácia vlastného odborného potenciálu, spracovanie informácií o perspektívnej partnerskej strane. Rekognoskácia podmienok a predpokladov – predbežné konzultácie realizačného tímu s partnerskou stranou. Spätná väzba, vyhodnotenie skúseností, stanovenie zámerov, cieľov a postupov. Dohodnutie komplementárnej projektovej stratégie.

b)   Realizačná etapa... 07/2017 – 03/2019:          

Vypracovanie koncepcie projektu. Predloženie projektu partnerskej strane na synchronizované rokovania. Výmenné partnerské pobyty – 3 členovia/ročne z oboch strán po 7 dní.Konzultácie so zahraničnými expertmi, negociačné rozhovory, prednášková činnosť, inovovanie spoločného študijného programu  3. stupňa všeobecná jazykoveda. Pilotné overenie koncepčnosti a nosnosti internacionalizovaného študijného programu, analýza, nastavenie korekcií, vyladenie inovovaného medzinárodného ŠP do finálnej verzie.

Činnosti vo sfére vysokoškolského vzdelávania:

-       blokové vyučovanie, e-learningové postupy najmenej v 1/3 študijnej kapacity (ECTS),
-       oponovanie prác v rámci doktorandského štúdia (písomná časť štátnej dizertačnej skúšky, dizertačná práca),
-       partnerská spoluúčasť na zmiešaných medzinárodných vedeckých projektoch,
-       participovanie na organizovaní a priebehu spoločných vedeckých konferencií,
-       kvalifikačný rast.

c)    Finálna etapa... 04/2019 – 12/2019:     

Predloženie medzinárodného (double degree) študijného programu do komplexnej akreditácie (s potrebnou koncepčnou podporou Filozofickej fakulty a Univerzity Mateja Bela).

 

PLÁN  AKTIVÍT NA 1. POLROK 2018


01 – 02/2018:

 • vyhodnotenie metodiky postupu po 1. roku riešenia vrátane jej úprav
 • vykonanie korekcií v ŠP 3. stupňa všeobecná jazykoveda
 • príprava koncepčného podkladu pre partnerskú stranu s cieľmi a  prvkami konkretizácie postupu
 • príprava a realizácia návštevy z partnerskej strany (19. – 23. február 2018)
  1.    merateľný ukazovateľ

 03/2018:

 • odborná a technická príprava vycestovania 3 riešiteľov na pôdu partnerskej inštitúcie (RGPU v Skt. Peterburgu)

 04/2018:

 • zavŕšenie príprav na vycestovanie, operatívna príprava tímu
 • vycestovanie a absolvovanie pobytu v podmienkach RGPU (3 členovia zostavy – 16. týždeň 2018)
  2.    merateľný ukazovateľ

 05–06/2018:

 • vyhodnotenie výsledkov pobytu so vzťahom k inovácii ŠP 3. stupňa všeobecná jazykoveda
 • koncepčná príprava 2. návštevy zamestnancov RGPU na UMB (37. týždeň 2018)
 • príprava 2. vycestovania 3 riešiteľov na pôdu partnerskej inštitúcie (RGPU v Skt. Peterburgu)
  3.    merateľný ukazovateľ

 

Pripravil:

Vladimír Patráš
koordinátor projektovej aktivity II.3

V Banskej Bystrici 10. 11. 2017