ŠVA

Dňa 3.5.2018 bude organizovať KTVŠ, FF, UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI,

CELOSLOVENSKÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A UMELECKEJ KONFERENCIE VO VEDÁCH O ŠPORTE