Denné štúdium

Rozvrh hodín pre denné štúdium na letný semester 2019/2020

 

Rozvrh hodín blokovej výučby spoločného základu pre učiteľstvo - letný semester 2019/2020

 

Dňa 27. 1. 2020 po 15:00 h bude v AiS2 zverejnený rozvrh.

Prosíme, aby ste si do 7. 2. 2020 kontrolovali každý deň rozvrh v AiS2 kvôli prípadným zmenám.

Od 7. 2. 2020 nebudú zmeny v rozvrhu možné!

 

 

 

 

 

Vysvetlivky k rozvrhu:

F - učebne na Tajovského 40

T - učebne na Tajovského 40 (KTVŠ)

K - učebne na Tajovského 51 (pod cestou)

Faul - aula Beliana