Denné štúdium

Rozvrh hodín pre denné štúdium na zimný semester 2019/2020

 

Aktuálny rozvrh je nutné hľadať pod skratkou študijného programu.

Povinne voliteľné predmety profilových modulov je potrebné hľadať v rozvrhu príslušného vyučujúceho.

 

Blokové vyučovanie spoločného základu pre učiteľstvo - ZS 2019/2020

 

Vysvetlivky k rozvrhu:

F - učebne na Tajovského 40

T - učebne na Tajovského 40 (KTVŠ)

K - učebne na Tajovského 51 (pod cestou)

Faul - aula Beliana