Denné štúdium

Rozvrh hodín pre denné štúdium na zimný semester 2018/2019

 

Aktuálny rozvrh je nutné hľadať pod skratkou študijného programu.

Povinne voliteľné predmety profilových modulov je potrebné hľadať v rozvrhu príslušného vyučujúceho.

 

Blokové vyučovanie spoločného základu pre učiteľstvo - ZS 2018/2019

 

Vysvetlivky k rozvrhu:

F - učebne na Tajovského 40

T - učebne na Tajovského 40 (KTVŠ)

K - učebne na Tajovského 51 (pod cestou)

aul - aula Beliana

 

 

Výučba tureckého jazyka na FF UMB nezačne skôr ako od 1. 10. 2018.

Lektorka tureckého jazyka: Ayşe Űnal - ayse.unal@atauni.edu.tr , Tajovského 51, Katedra európskych kultúrnych štúdií, kancelária J005, t. č. 446 5315. Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Jana Pecníková, PhD.

 

F