Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium na zimný semester akademického roku 2021/2022

 

Bloková výučba pedagogicko-psychologického základu pre učiteľstvo - zimný semester 2021/2022

 

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY V ROZVRHU!
- od 13.9.2021 do 17.9.2021 si rozvrh kontrolujte.

 

27.9.2021 už bude rozvrh vo finálnej podobe.

V mimoriadnych prípadoch (kolízia povinného predmetu) oslovte koordinátora katedry.

Prosíme študentov, aby nekontaktovali rozvrhára fakulty.

 

 

Vysvetlivky k rozvrhu:

F - učebne na Tajovského 40

T - učebne na Tajovského 40 (KTVŠ)

K - učebne na Tajovského 51 (pod cestou)

Faul - aula Beliana