Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Miscellanea Ecclesiastica Nitriensia I.

Nová pramenná edícia dvojice autorov čerpá z archívneho materiálu k dejinám Nitrianskej diecézy, Nitrianskeho biskupstva a Nitrianskej kapituly. V 1. zväzku sú obsiahnuté archívne dokumenty zo 14. až polovice 20. storočia. Nachádza sa tu aj inventár kanonických vizitácií a krátky prehľad bádania dejín Nitrianskej diecézy. Obsah práce nájdete tu.


Miscellanea Ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra. Marek Ďurčo – Jaroslav Nemeš. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, 441 s. ISBN 978-83-7490-119-2


Obsah: Content: Inhalt:


Praefatio  (pag. 19)
Archivum dioecesanum Nitriae. Via ineunte  (21)

I. Diplomata

1348 (nov. 8)/1409 (iun. 28) Ius patronatus ad molendinum parochiale in parochia Motešice (103)
1454 (sept. 12) Instrumentum notariale ex parochia Motešice (106)
1593 (iul. 10) Ius patronatus ecclesiae parochialis in Dežerice atque reambulatio eiusdem terrae (108)

II. Visitationes canonicae

1714 (nov. 28 – dec. 3) Visitatio canonica archidiaconatus Hradná  (113)
1721 (s.d.) Conscriptio animarum parochiarum archidiaconatus Hradná (178)

III. Statuta et constitutiones capituli Nitriensis

1602 (s.d.) Constitutiones capituli Nitriensis episcopi Francisci Forgacs (181)
1644–1733 Confirmationes et prolongationes statutorum capituli Nitriensis per episcopos factae  (221)
1923 (dec. 18) Particularia et privata statuta ac consuetudines capituli Nitriensis  (225)

IV. Conscriptiones decimarum

1584 (febr. 9) Inscriptio in protocollo congregationum comitatus Trenchiniensis de decimis parochiarum  (247)
1584 (apr. 6) Conscriptio decimarum per comitatum Trenchiniensem facta  (247)
1586 (s.d.) Regestum super exactione decimae per parochias comitatus Trinchiniensis factum  (264)
1712 (oct. 23) Regestum portarum comitatus Trenchiniensis pro exactione decimae pactatae  (281)

V. Litterae fundationales

1731 (sept. 14) Litterae fundationales pro ecclesia, plebano ac schola triviali in Riečnica  (303)
1771 (mart. 30) Litterae fundationales parochiae Horná Súča  (304)
1781 (apr. 25) Litterae fundationales parochiae Orechové  (307)
1782 (iul. 27) Litterae fundationales parochiae Dubodiel  (311)
1789 (apr. 14) Instrumentum erectionis decanatus Kovarce  (316)
1792 (ian. 25) Instrumentum fundationis pro capellano stabili in parochia Motešice  (317)
1821 (apr. 20) Litterae fundationales parochiae Nitrianska Streda  (320)
1821 (sept. 13) Instrumentum fundationis archidiaconatus Žilina  (325)
1860 (oct. 22) Instrumentum erectionis decanatus Bánovce nad Bebravou  (329)
1876 (nov. 13) Relatio de erigenda parochia nova in Mojtín  (330)
1886 (mart. 31) Relatio de instituendo decanatu Nitrianske Rudno et de nominatione eius primi decani  (331)
1921 (dec. 5) Litterae coniunctionis decanatuum Považská Bystrica et Jasenica  (332)
1922 (iun. 3) Litterae coniunctionis decanatuum Vestenice et Nitrianske Rudno  (333)
1939 (iun. 13) Litterae fundationales parochiae Svrčinovec   (334)
1940 (oct. 1) Litterae fundationales parochiae Lehota pod Vtáčnikom  (334)
1943 (mai. 24) Litterae fundationales parochiae Turzovka-Klin  (336)
1949 (oct. 15) Litterae fundationales parochiae Svinná  (337)
1949 (oct. 27) Supplementum ad litteras fundationales parochiae Svinná  (339)

VI. Alia documenta ad dioecesim pertinentia

1733 (mart. 14) Status bonorum ecclesiasticorum et parochiarum archidiaconatus Hradná  (341)
1735 (ian. 18) Testamentum Ladislai Adami Erdödy, episcopi Nitriensis  (349)
1743 (nov. 6) Inscriptio matricularis de renovanda parochia in Bobot  (357)
1798 (s.d.) Relatio historica de aedificanda ecclesia parochiali in Trenčianske Mitice (357)
1803 (oct. 23) Relatio historica de consecranda ecclesia parochiali in Trenčianske Mitice (360)
1833 (febr. 22) Petitio de mutando titulo ecclesiae parochialis in Ostratice  (362)
1838 (dec. 21) Status dioecesis Nitriensis post obitum episcopi Iosephi Vurum  (363)
1928 (iul.) Propositio novae circumscriptionis dioecesis Nitriensis ad negotiationes inter Sanctam Sedem et Rempublicam Cecoslovacham delata  (368)

VII. Documenta ad Seminarium sancti Ladislai Nitriae pertinentia

1704 (nov. 4) Pars testamenti Ladislai Matyasovszky episcopi Nitriensis ad fundationem pro clericis seminarii novi Nitriae pertinens  (373)
1711 (mai. 20) Ladislaus Matyasovszky episcopus Nitriensis testamentaliter dat villam Krajné in comitatu Nitriensi existentem pro sustentatione seminarii novi Nitriae  (374)
1715 (ian. 1)  Nobilis familia Almasi vendit domum suam in civitate superiore Nitrae canonico Ladislao Söreni, praefecto seminarii  (375)
1736  (iul. 31) Canonicus Nicolaus Birovszky vendit domum suam cum horto pro seminario novo  (376)
1766  (mart. 28) Canonicus Ioannes Antonius Saitler vendit Ioanni Gusztini episcopo Nitriensi domum suam in civitate superiore Nitriae pro seminario sancti Ladislai  (377)
1767  (mai. 20) Ioannes Gusztini episcopus Nitriensis donat hortum suum sub arce Nitriensi pro clericis seminarii sancti Ladislai  (378)
1767 (nov. 22) Ioannes Gusztini episcopus Nitriensis emit domum ordinis paulinorum et donat eam pro seminario sancti Ladislai  (379)
1771 (mart. 3) Ioannes Gusztini episcopus Nitriensis mandat praefecto seminarii sancti Ladislai, ut domum olim ordinis paulinorum reparare curet  (381)

Appendix documentorum  (383)
Index personarum  (397)
Index locorum  (407)