Premietanie filmu "Sous les jupes des filles", 8. 3. 2016

Informácie o udalosti

Premietanie filmu "Sous les jupes des filles", 8. 3. 2016

Premietanie filmu "Sous les jupes des filles", 8. 3. 2016

Hostiteľ:Katedra romanistiky FF UMB Banská Bystrica
Dátum a čas začiatku:8. mar. 2016 - 18:30
Dátum a čas konca:8. mar. 2016 - 20:00
Miesto:K 006 (CRU) FF UMB, (Tajovského 51)
Mesto:Banská Bystrica
Kontakt:Mgr. Lucia Hrčková
E-mail:lucia.hrckova@umb.sk

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)