Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Správa za akademický rok 2014 - 2015

Správa o činnosti ŠHS za akademický rok 2014 - 2015

 

             V akademickom roku 2014/2015 Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici realizovala akcie a podujatia pre študentov Katedry histórie na Univerzite Mateja Bela, zahraničných študentov aj milovníkov a priateľov histórie z Banskej Bystrice a okolia. Akcie sa realizovali v spolupráci s vedením katedry histórie a podporou Filozofickej fakulty.

            Prvým podujatím akademického roka bolo uvítacie stretnutie pre nových študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa. Uskutočnilo sa 16. septembra 2014 v priestoroch FF UMB.  Stretnutie otvoril podpredseda ŠHS, Bc. Marek Oravec, ktorý študentov privítal na akademickej pôde. Čerstvým vysokoškolákom bolo predstavené štúdium na Katedre histórie, činnosť spolku a jeho fungovanie aj študentský život mimo posluchární.  Študenti získali množstvo užitočných informácií a rád, tzv. štartovací balíček poznatkov, ktorý im pomohol lepšie zvládnuť prvý rok na univerzite.

            Počas celého roka prebiehalo premietanie historických filmov pod vedením koordinátora filmového klubu Igora Hrušku s profesionálnym komentárom Mgr. Patrika Kuneca, PhD. K odvysielaným filmom v zimnom semestri patrili ARGO (22. 10. 2014), Goyove prízraky (5. 11. 2014) a Návrat Martina Guerra (26. 11. 2014). V letnom semestri bol prezentovaný len jeden film, Master & Commander : Odvrátená strana sveta (4. 3. 2015). Filmy s tematikou novovekých až najnovších dejín sa premietali na katedre histórie v miestnosti F142. Najvyššia účasť bola na filmoch Argo a Master & Commander: Odvrátená strana sveta, ktoré reflektovali novoveké dejiny.

            V letnom semestri sa v porovnaní so zimným organizovalo v rámci ŠHS viac podujatí, medzi nimi aj niekoľko s medzinárodným charakterom.

            V dňoch 13. - 15. marca 2015 sa na Katedre histórie v Banskej Bystrici uskutočnilo Stretnutie predstaviteľov a členov študentských historických spolkov a spoločností zo Slovenskej a Českej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo v nádväznosti na minuloročnú študentskú konferenciu v Prahe a zúčastnili sa ho zástupcovia z univerzít v Olomouci, Opave, Prahe, Brne, Hradci Králove, Ústí nad Labem a tiež zo slovenských univerzít v Bratislave, Trnave, Nitre, Košiciach. Na stretnutí vystúpili s odbornými príspevkami aj zástupcovia Banskobystrickej katedry histórie prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. a Mgr. Patrik Kunec, PhD. S príspevkom o medzinárodnej spolupráci a prezentácií v rámci ISHA vystúpila prezidentka ISHA Barbora Hrubá. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu študentských prác, zhodnotenie a porovnanie činnosti spolkov za uplynulý rok a najmä na vytýčenie spoločných cieľov a vzájomnej spolupráce v nasledujúcom roku.

            Na jar došlo k vnútorným a organizačným zmenám v ŠHS s ohľadom na ukončenie štúdia predchádzajúceho vedenia - Bc. Zuzany Kudzbelovej a Bc. Mareka Oravca. Vedenie prevzala Michaela Strelníková (HiJ, 1. Bc.) vo funkcii predsedníčky a Patrícia Molnárová (SjHi, 2. Bc.) vo funkcii podpredsedníčky. ŠHS sa rozšírila na šesť aktívnych členov: Alena Bődová - koordinátorka exkurzií, Aneta Crkoňová - koordinátorka workshopov, Monika Odrobiňáková - delegátka pre študentskú kooperáciu a Igor Hruška - koordinátor filmového klubu a historických večerov, člen ŠHS od akademického roku 2013/2014.

             V dňoch 24. - 30. 4. 2015 sa Michaela Strelníková ako zástupkyňa ŠHS zúčastnila 26. výročnej konferencie ISHA v Bukurešti, kde vystúpila s odborným príspevkom reflektujúcim hlavnú tému stretnutia - Public opinion shapers: Mass media and religion.

            Počas letného semestra sa konalo tiež niekoľko exkurzií. Prvou je exkurzia do Hronského Beňadiku, ktorej sa zúčastnili študenti katedry histórie spolu s Mgr. Patrikom Kunecom, PhD. 16. apríla 2015.

Druhá exkurzia do artikulárneho kostolíka v Hronseku sa konala 1. 5. 2015. Okrem študentov UMB a Mgr. Patrika Kuneca, PhD. sa jej zúčastnili aj študenti z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

            V tradícií Historických večerov v spoločnosti učiteľov sa pokračovalo aj tento rok. Historického večeru sa v porovnaní  v porovnaní s minulým rokov zúčastnilo viac študentov, medzi nimi najmä študenti druhého, tretieho a piateho ročníka. Z učiteľského zboru sa zúčastnil vedúci katedry PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. a Mgr. Patrik Kunec, PhD.

            S ohľadom na zmenu vedenia v ŠHS došlo aj k organizačným zmenám v podobe zmeny a úpravy nástenky venovanej podujatiam a oznamom na katedre histórie, a tiež sekcie Študentskej historickej spoločnosti na oficiálnej webovej stránke katedry.

 

Autor: Patrícia Molnárová (SjHi, 2. Bc.)