Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Rehole a kláštory v stredoveku

V dňoch 7. - 8. decembra 1999 zorganizovala Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pôde školy vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, zameranú na problematiku reholí a kláštorov. Gestori konferencie zabezpečili fundovaných prednášateľov z poľských a domácich univerzít a inštitútov, preto aj odozva na toto podujatie bola kladná.


Po roku 1989 sa na Slovensku uskutočnilo niekoľko podujatí, zaoberajúcich sa problematikou cirkevných dejín a rehoľných komunít. Kým v minulých desaťročiach sa tematika monasticizmu riešila len okrajovo, v súčasnom období je snaha riešiť ju komplexne a interdisciplinárne. Archeologický výskum priniesol mnohé zaujímavé výsledky k tejto problematike, preto je potrebné v ňom intenzívne pokračovať v súčinnosti s inými historickými odbormi.V úvodnom referáte o stredovekých rádoch v najnovšej historiografii oboznámil prítomných s tematikou J. Kloczowski z Poľska. Ďalšie dva referáty poľských kolegov, H. Gapskeho o kláštornom hnutí v strednej a východnej Európe na počiatku novoveku a Z. Pilata o dominikánoch v strednej a východnej Európe v stredoveku, potvrdili značný pokrok v štúdiu tejto problematiky u našich severných susedov. R. Kožiak referoval o špecifických črtách írskeho monasticizmu.V. Múcska oboznámil so vznikom a pôsobením rádu benediktínov a ich reformami do konca 11. storočia na teritóriu západnej Európy. Nové poznatky o pustovníckych reholiach na Slovensku a výsledky archeologického výskumu benediktínskych kláštorov prezentoval M. Slivka. O formovaní nového rytierstva ako špecifickej formy monasticizmu vo vrcholnom stredoveku referoval I. Graus. V bloku referátov o jednotlivých rádoch odzneli príspevky: M. R. Zemeneho o františkánoch a ich pôsobení na Slovensku, P. Gunčaru o dominikánoch, R. Mačuru o piaristoch a kláštore v Podolinci, I. Chalupeckého o jezuitoch, Spoločnosti Ježišovej a jej podiele pri katolíckej reforme. Benediktínskemu opátstvu v Klížskom Hradišti sa venovala D. Valachová.Budúcnosťou výskumu cirkevných dejín sa zaoberali účastníci konferencie počas večerného okrúhleho stola. Referáty z konferencie boli publikované v samostatnom zborníku.
PhDr. Marta Mácelová