Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná a projektová spolupráca

V marci 2004 začalo v spolupráci s Goetheho inštitútom a Nadáciou Roberta Boscha (Robert-Bosch-Stiftung) pracovať pri katedre Regionálne centrum pre ďalšie vzdelávanie (Regionales Fortbildungszentrum). Súčasťou centra je katedrová knižnica.

Katedra germanistiky má poverenie organizovať skúšky Rakúskeho jazykového diplomu (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom) a vydávať medzinárodne platné jazykové certifikáty, ktoré sa môžu uznávať ako náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka.

Členovia katedry sa v rámci ďalšieho vzdelávania a prezentácie výsledkov vlastnej vedeckej činnosti zúčastňujú na zahraničných vedeckovýskumných pobytoch na univerzitách a inštitútoch v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Medzinárodné projekty katedry:

 

 

  • Na základe bilaterálnych zmlúv ERASMUS s nemeckými univerzitami v Erfurte, Mníchove, Jene a s univerzitou v Ústí nad Labem, rovnako na základe mobilitnej siete CEEPUS II s Univerzitou vo Viedni vysielame každý semester našich najaktívnejších študentov na študijné pobyty do nemecky hovoriacich krajín. V rámci týchto projektov prichádzajú na našu katedru tiež incomingoví vyučujúci a študenti zo zahraničia.
  • Intenzívne sa pripravuje spoločný študijný program v magisterskom štúdiu v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Friedricha Schillera v Jene Internationaler Master Auslandsgermanistik – Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweitsprache. Projekt Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita 1.2 Magisterské študijné programy v cudzom jazyku OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, kód ITMS projektu: 26110230025.
  • Členovia oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva sa zapojili do niekoľkoročného európskeho projektu SOKRATES GRUNDTVIG Lernpartnerschaften.
  • Technickému dobudovaniu katedry slúžil projekt Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung v spolupráci s partnerskou univerzitou Universität Essen v rámci programu SOKRATES.
  • Študenti z Univerzity Friedricha Schillera v Jene prichádzajú už niekoľko rokov na našu katedru, aby pod vedením našich pedagógov absolvovali pedagogickú prax.
  • Okrem toho sa rozvíja spolupráca v oblasti didaktiky nemeckého jazyka s českými univerzitami UK v Prahe, MU v Brne, Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove a talianskou univerzitou Universita degli studi di Catania (doc. PhDr. Ivica Lenčová)
  • V rámci projektu LLP ERASMUS IP: Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung LLP/AT – 230/16/10 si študenti magisterského štúdia môžu rozšíriť svoje odborové a pedagogické kompetencie formou medzinárodného dvojtýždňového kurzu základov celostnej pedagogiky
  • Didaktický projekt: Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik (Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1)